www.tachoscancontrol.cz
Ukázky obrazovek programu
e-mail: control@sludo.cz
mobil: 608 24 24 25
Vzdálené stahování dat z tachografu
Znáte DSRC? Vyhrazená komunikace krátkého dosahu (Dedicated Short Range Communication), jak se tento systém nazývá, má za úkol zprostředkovat bezdrátové spojení tachografu s počítačem kontrolora. Systém DSRC (Dedicated Short Range Communication), je komunikační systém s krátkým dosahem, umožňující dálkové čtení vybraných dat z tachografu bez zastavení vozidla.
POLICIE
Kontrolní vozidla
Vzdálené stahování dat z tachografu
Co systém umí:
Znáte DSRC? Vyhrazená komunikace krátkého dosahu (Dedicated Short Range Communication), jak se tento systém nazývá, má za úkol zprostředkovat bezdrátové spojení tachografu s počítačem kontrolora. Systém DSRC (Dedicated Short Range Communication), je komunikační systém s krátkým dosahem, umožňující dálkové čtení vybraných dat z tachografu bez zastavení vozidla.
ZDE
Údaje z tachografu, která mohou být dálkově načtena kontrolními orgány systémem DSRC: poslední pokus o narušení zabezpečení, nejdelší přerušení dodávky energie, porucha snímače, chyba v údajích o pohybu vozidla, nesoulad údajů o pohybu vozidla, jízda bez platné karty, vložení karty během řízení, údaje o úpravě času, kalibrační údaje včetně dat dvou posledních kalibrací, registrační značka vozidla, rychlost zaznamenaná tachografem, překročení maximální doby řízení
POLICIE
Mýtné brány
Přenosné zařízení
Kontrolní vozidla
Ukázka zařízení DSRC